Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 7 ianuarie 2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Vodafone

(Cauza C-5/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Pârâtă: Vodafone GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul TSM1 trebuie interpretat în sensul că dreptul utilizatorilor finali de a utiliza dispozitivul la alegere prin serviciul lor de acces la internet include și dreptul de a utiliza serviciul de acces la internet prin intermediul unui dispozitiv conectat direct la interfața rețelei publice de telecomunicații (de exemplu smartphone-ul, tableta) cu alte dispozitive (alte tablete/smartphone-uri) (tethering)?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Articolul 3 alineatele (1) și (2) din acest regulament trebuie interpretate în sensul că reprezintă o limitare inadmisibilă a selecției de echipamente terminale de către utilizatorul final, în măsura în care tethering-ul nu este nici interzis prin contract, nici limitat din punct de vedere tehnic, însă, în baza unei convenții contractuale, volumul de date utilizat pentru tethering se facturează în alt mod decât volumul de date utilizat fără această opțiune, nefiind cuprins într-o ofertă zero-rating, ci scăzut dintr-un volum de bază și facturat separat în cazul depășirii acestui volum de bază?

____________

1 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO 2015, L 310, p. 1).