Language of document :

A Törvényszék 2021. december 1-jei ítélete – Inditex kontra EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(T-467/20. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A ZARA európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi LE DELIZIE ZARA nemzetközi szóvédjegy és a korábbi ZARA nemzeti ábrás védjegy – A korábbi védjegyek tényleges használatának igazolása – A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése] – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanyolország) (képviselők: G. Marín Raigal és E. Armero Lavie, ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: H. O’Neill és V. Ruzek, meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Olaszország) (képviselők: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa és M. Lazzarotto, ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Ffauf Italia és az Inditex közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2020. május 8-án hozott határozata (R 2040/2019-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék az Industria de Diseño Textil, SA-t (Inditex) kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 304., 2020.9.14.