Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2021 – Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Zadeva T-467/20)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije ZARA – Prejšnja mednarodna besedna znamka LE DELIZIE ZARA in prejšnja nacionalna figurativna znamka ZARA – Dokaz resne in dejanske uporabe prejšnjih znamk – Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1001) – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001))

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španija) (zastopnika: G. Marín Raigal in E. Armero Lavie, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: H. O’Neill in V. Ruzek, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italija) (zastopniki: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa in M. Lazzarotto, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. maja 2020 (zadeva R 2040/2019-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Ffauf Italia in Inditex.

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 304, 14.9.2020.