Language of document : ECLI:EU:T:2021:842


 


 Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 1. prosince 2021 – Inditex v. EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(věc T-467/20)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ZARA – Starší mezinárodní slovní ochranná známka LE DELIZIE ZARA a starší národní obrazová ochranná známka ZARA – Důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek – Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1001] – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

1.      Řízení – Lhůty – Lhůta z důvodu vzdálenosti – Uplatnění na podání žaloby proti rozhodnutí Úřadu

(Jednací řád Tribunálu, článek 60; nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 72 odst. 5)

(viz body 32, 33)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů – Přezkum skutkového stavu ve světle důkazů nepředložených dříve v řízení před Úřadem – Vyloučení

(Nařízení Rady č. 207/2009, článek 65)

(viz bod 40)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Datum relevantní pro přezkum relativního důvodu pro zamítnutí zápisu – Datum podání přihlášky – Vystoupení dotyčného členského státu z Unie – Neexistence vlivu

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b) a článek 41]

(viz body 58, 59, 61)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria pro posouzení

(Nařízení Rady č. 207/2009, bod 10 odůvodnění a čl. 42 odst. 2 a 3; nařízení Komise č. 2868/95, článek 1, pravidlo 22 odst. 3)

(viz body 72–76)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Určení kvantitativní meze minimálního užívání – Vyloučení

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 42 odst. 2 a 3)

(viz bod 77)

6.      Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Užívání ochranné známky v podobě, která se liší v prvcích neměnících rozlišovací způsobilost ochranné známky

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 písm. a) a čl. 42 odst. 2 a 3]

(viz bod 78)

7.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 102–104, 148)

8.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených výrobků nebo služeb – Kritéria pro posouzení – Komplementární charakter výrobků nebo služeb

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 108, 121–123)

9.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 134, 145)

10.    Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Slovní ochranná známka ZARA – Slovní ochranná známka LE DELIZIE ZARA a obrazová ochranná známka ZARA

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 144, 149–156)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. května 2020 (věc R 2040/2019‑4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Ffauf Italia a Inditex.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Industria de Diseño Textil, SA, (Inditex) se ukládá náhrada nákladů řízení.