Language of document : ECLI:EU:T:2021:842


 


 Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 1. prosinca 2021. – Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(predmet T-467/20)

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije ZARA – Raniji međunarodni verbalni žig LE DELIZIE ZARA i raniji nacionalni figurativni žig ZARA – Dokaz o stvarnoj uporabi ranijih žigova –Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001) – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”

1.      Postupak – Rokovi – Rok zbog udaljenosti – Primjena na podnošenje tužbe protiv odluke Ureda

(Poslovnik Općeg suda, čl. 60.; Uredba 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 72. st. 5.)

(t. 32., 33.)

2.      Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Nadležnost Općeg suda – Nadzor zakonitosti odluka žalbenog vijeća – Preispitivanje činjeničnih okolnosti u svjetlu dokaza koji prethodno nisu izloženi pred tijelima Ureda – Isključenost

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 65.)

(t. 40.)

3.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Relevantan datum za ispitivanje relativnog razloga za odbijanje – Datum podnošenja prijave za registraciju – Povlačenje dotične države članice iz Unije – Nepostojanje utjecaja

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b) i čl. 41.)

(t. 58., 59., 61.)

4.      Žig Europske unije – Očitovanja trećih osoba i prigovor – Ispitivanje prigovora – Dokaz uporabe ranijeg žiga – Stvarna uporaba – Pojam – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Vijeća br. 207/2009, uv. izj. 10., čl. 42. st. 2. i 3.; Uredba Komisije br. 2868/95, čl. 1., pravilo 22. st. 3.)

(t. 72.-76.)

5.      Žig Europske unije – Očitovanja trećih osoba i prigovor – Ispitivanje prigovora – Dokaz uporabe ranijeg žiga – Stvarna uporaba – Pojam – Određivanje količinskog praga minimalne uporabe – Isključenost

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 42. st. 2. i 3.)

(t. 77.)

6.      Žig Europske unije – Očitovanja trećih i prigovor – Ispitivanje prigovora – Dokaz uporabe ranijeg žiga – Stvarna uporaba – Uporaba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 15. st. 1. t. (a) i čl. 42. st. 2. i 3.)

(t. 78.)

7.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 102.-104., 148.)

8.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu – Komplementarnost proizvoda ili usluga

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 108., 121.-123.)

9.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 134., 145.)

10.    Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Verbalni žig ZARA – Verbalni žig LE DELIZIE ZARA i figurativni žig ZARA

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 144., 149.-156.)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. svibnja 2020. (predmet R 2040/2019-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Ffauf Italia i Inditex.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) nalaže se snošenje troškova.