Language of document : ECLI:EU:T:2021:842


 


 A Törvényszék (második tanács) 2021. december 1jei ítélete –
Inditex kontra EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(T467/20. sz. ügy)

„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A ZARA európai uniós szóvédjegy bejelentése – LE DELIZIE ZARA korábbi nemzetközi szóvédjegy és ZARA korábbi nemzeti ábrás védjegy – A korábbi védjegyek tényleges használatának igazolása – A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése) – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”

1.      Eljárás – Határidők – A távolságra tekintettel járó határidő – Az EUIPO határozata elleni kereset benyújtására való alkalmazás

(A Törvényszék eljárási szabályzata, 60. cikk; 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 72. cikk, (5) bekezdés)

(lásd: 32. és 33. pont)

2.      Európai uniós védjegy – Jogorvoslati eljárás – Az uniós bírósághoz benyújtott kereset – A Törvényszék hatásköre – A fellebbezési tanácsok határozatai jogszerűségének felülvizsgálata – A tényállási körülményeknek az EUIPO fórumai előtt korábban be nem mutatott bizonyítékokat figyelembe vevő, újbóli vizsgálata – Kizártság

(207/2009 tanácsi rendelet, 65. cikk)

(lásd: 40. pont)

3.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – A viszonylagos kizáró ok vizsgálata szempontjából mérvadó időpont – A lajstromozás iránti kérelem benyújtásának napja – Az érintett tagállamnak az Európai Unióból való kilépése – Hatás hiánya

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont, és 41. cikk)

(lásd: 58., 59. és 61. pont)

4.      Európai uniós védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának igazolása – Tényleges használat – Fogalom – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, (10) preambulumbekezdés, 42. cikk, (2) és (3) bekezdés; 2868/95 bizottsági rendelet, 1. cikk, 22. szabály, (3) bekezdés)

(lásd: 72–76. pont)

5.      Európai uniós védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának igazolása – Tényleges használat – Fogalom – A használat minimális mértékére vonatkozó küszöb megállapítása – Kizártság

(207/2009 tanácsi rendelet, 42. cikk, (2) és (3) bekezdés)

(lásd: 77. pont)

6.      Európai uniós védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának igazolása – Tényleges használat – A védjegy olyan formában való használata, amely csak olyan elemekben tér el, amelyek nem befolyásolják a védjegy megkülönböztető képességét

(207/2009 tanácsi rendelet, 15. cikk, (1) bekezdés, a) pont, és 42. cikk, (2) és (3) bekezdés)

(lásd: 78. pont)

7.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 102–104. és 148. pont)

8.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett áruk vagy szolgáltatások hasonlósága – Értékelési szempontok – Az áruk vagy szolgáltatások egymást kiegészítő jellege

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 108., 121–123. pont)

9.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett védjegyek hasonlósága – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 134. és 145. pont)

10.    Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – ZARA szóvédjegy – LE DELIZIE ZARA szóvédjegy és ZARA ábrás védjegy

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 144., 149–156. pont)

Tárgy

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Ffauf Italia és az Inditex közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2020. május 8‑án hozott határozata (R 2040/2019‑4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Industria de Diseño Textil, SA‑t (Inditex) kötelezi a költségek viselésére.