Language of document : ECLI:EU:T:2021:842


 


 Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 1. decembra 2021 – Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Zadeva T-467/20)

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije ZARA – Prejšnja mednarodna besedna znamka LE DELIZIE ZARA in prejšnja nacionalna figurativna znamka ZARA – Dokaz resne in dejanske uporabe prejšnjih znamk – Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1001) – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001)“

1.      Postopek – Roki – Rok zaradi oddaljenosti – Vložitev tožbe zoper odločbo Urada

(Poslovnik Splošnega sodišča, člen 60; Uredba 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 72(5))

(Glej točki 32 in 33.)

2.      Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe – Ponovna preučitev dejstev ob upoštevanju dokazov, ki pred tem niso bili predloženi pri organih Urada – Izključitev

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65)

(Glej točko 40.)

3.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Upoštevni datum za preizkus relativnega razloga za zavrnitev – Datum vložitve zahteve za registracijo – Izstop zadevne države članice iz Unije – Nevplivanje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člena 8(1)(b) in 41)

(Glej točke 58, 59 in 61.)

4.      Znamka Evropske unije – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Pojem – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, uvodna izjava 10, člen 42(2) in (3); Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 22(3))

(Glej točke od 72 do 76.)

5.      Znamka Evropske unije – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Pojem – Določitev kvantitativnega praga minimalne uporabe – Izključitev

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 42(2) in (3))

(Glej točko 77.)

6.      Znamka Evropske unije – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamke

(Uredba Sveta št. 207/2009, člena 15(1)(a) ter 42(2) in (3))

(Glej točko 78.)

7.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke od 102 do 104 in 148.)

8.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnimi proizvodi ali storitvami – Merila presoje – Komplementarnost proizvodov ali storitev

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke 108 in od 121 do 123.)

9.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točki 134 in 145.)

10.    Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Besedna znamka ZARA – Besedna znamka LE DELIZIE ZARA in figurativna znamka ZARA

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke 144 in od 149 do 156.)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 8. maja 2020 (zadeva R 2040/2019-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Ffauf Italia in Inditex.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) se naloži plačilo stroškov.