Language of document :

Kanne 26.9.2022 – Sophienwald v. EUIPO – Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(asia T-597/22)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Sophienwald AG (Vaduz, Liechtenstein) (edustaja: asianajaja J. Hellenbrand)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Itävalta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan Sw Sophienwald – EU-tavaramerkki nro 13 448 981

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 25.7.2022 asiassa R 2113/2021-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäynnistä ja menettelystä EUIPO:ssa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 95 artiklan 1 kohtaa on rikottu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 94 artiklan 1 kohtaa on rikottu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohtaa on rikottu ja

mielivaltaisen menettelyn kieltoa on loukattu.

____________