Language of document :

Presuda Općeg suda od 14. studenog 2013. – ICdA e.a. protiv Komisije

(Predmet T-456/11)1

[„REACH – Prijelazne mjere o ograničavanju proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe kadmija i njegovih spojeva – Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 – Ograničavanje uporabe kadmijevih pigmenata u plastičnim materijalima – Očita pogreška u ocjeni – Analiza rizika“]

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgija); Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Ujedinjena Kraljevina); i James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (zastupnici: prvotno K. Van Maldegem i R. Cana, odvjetnici, zatim R. Cana)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: prvotno P. Oliver i E. Manhaeve, agenti, uz asistenciju K. Sawyera, barristera, zatim P. Oliver i E. Manhaeve)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Uredbe Komisije (EU) br. 494/2011 od 20. svibnja 2011. o izmjeni Priloga XVII. (kadmij) Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 134. str. 2) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 7., str. 276.), u dijelu u kojem ograničava uporabu kadmijevih pigmenata u plastičnim materijalima različitim od onih za koje je navedena uporaba bila ograničena prije donošenja Uredbe br. 494/11.IzrekaUredba Komisije (EU) br. 494/2011 od 20. svibnja 2011. o izmjeni Priloga XVII. (kadmij) Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) se poništava u dijelu u kojem ograničava uporabu narančastog kadmijevog sulfoselenida (br. CAS 1256‑57-4), crvenog kadmijevog sulfoselenida (br. CAS 58339-34-7) i kadmijevog cink sulfida (br. CAS 8048-07-5) u mješavinama i proizvodima proizvedenima od sintetskih organskih polimera različitim od onih za koje je navedena uporaba bila ograničena prije donošenja Uredbe br. 494/11.U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska Komisija snosit će 90% vlastitih troškova i 90% troškova International Cadmium Association (ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd i James M Brown Ltd.ICdA, Rockwood Pigments (UK) i James M Brown snosit će 10 % vlastitih troškova i 10 % troškova Komisije.