Language of document :

A Törvényszék 2013. november 14-i ítélete –ICdA és társai kontra Bizottság

(T-456/11. sz. ügy)1

(„REACH – A kadmium és vegyületeinek gyártását, forgalomba hozatalát és használatát érintő korlátozásokra vonatkozó átmeneti intézkedések – Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete – Kadmiumpigmentek műanyagokban való használatának korlátozása – Nyilvánvaló értékelési hiba – Kockázatértékelés”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: International Cadmium Association (ICdA) (Brüsszel, Belgium); Rockwood Pigments (UK) Ltd (székhelye: Stoke-on-Trent, Egyesült Királyság); James M Brown Ltd (székhelye: Stoke-on-Trent) (képviselők kezdetben: K. Van Maldegem és R. Cana ügyvédek, később: R. Cana)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: P. Oliver és E. Manhaeve meghatalmazottak, segítőjük: K. Sawyer barrister, később: P. Oliver és E. Manhaeve)

Az ügy tárgya

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról szóló, 2011. május 20-i 494/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 134., 2. o., helyesbítés: HL L 136., 2011.5.24., 15. o.) annyiban történő részleges megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e rendelet a kadmiumpigmentek használatát más műanyagokban korlátozza, mint amelyekben e használat a 494/2011 rendelet elfogadása előtt korlátozva volt.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról szóló, 2011. május 20 i 494/2011/EU bizottsági rendeletet megsemmisíti annyiban, amennyiben e rendelet a narancssárga kadmium szulfoszelenid (CAS szám: 1256 57 4), a vörös kadmium szulfoszelenid (CAS szám: 58339 34 7) és a kadmium cinkszulfid (CAS szám: 8048 07 5) használatát más szintetikus szerves polimerből készült keverékekben és árucikkekben korlátozza, mint amelyekben e használat a 494/2011 rendelet elfogadása előtt korlátozva volt.A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.Az Európai Bizottság 90%-ban maga viseli saját költségeit és köteles viselni az International Cadmium Associationnél (ICdA), a Rockwood Pigments (UK) Ltd-nél és a James M Brown Ltd-nél felmerült költségek 90%-át.Az ICdA, a Rockwood Pigments (UK) és a James M Brown maguk viselik saját költségeik 10%-át, valamint kötelesek viselni a Bizottságnál felmerült költségek 10%-át.