Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2013 – ICdA in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-456/11)1

(REACH – Prehodni ukrepi glede omejitev, ki se uporabljajo za proizvodnjo, dajanje na trg ter uporabo kadmija in njegovih spojin – Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 – Omejitev uporabe pigmentov s kadmijem v plastičnih materialih – Očitna napaka pri presoji – Analiza tveganj)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: International Cadmium Association (ICdA) (Bruselj, Belgija), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Združeno kraljestvo), in James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (zastopnika: sprva K. Van Maldegem in R. Cana, odvetnika, nato R. Cana)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Oliver in E. Manhaeve, zastopnika, skupaj s K. Sawyerjem, barrister, nato P. Oliver in E. Manhaeve)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Uredbe Komisije (EU) št. 494/2011 z dne 20. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede priloge XVII (kadmij) (UL L 134, str. 2) v delu, v katerem omejuje uporabo pigmentov s kadmijem v drugih plastičnih materialih, kot so tisti, v katerih je bila ta uporaba omejena pred sprejetjem Uredbe št. 494/2011.Izrek1.    Uredba Komisije (EU) št. 494/2011 z dne 20. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede priloge XVII (kadmij) se razglasi za nično v delu, v katerem omejuje uporabo oranžnega kadmijevega sulfoselenida (št. CAS 1256 57-4), rdečega kadmijevega sulfoselenida (št. CAS 58339-34-7) in kadmijevega cinkovega sulfida (št. CAS 8048-07-5) v zmeseh in izdelkih, ki so proizvedeni iz sintetičnih organskih polimerov, ki niso tisti, za katere je bila ta uporaba omejena pred sprejetjem Uredbe št. 494/2011.2.    V preostalem se tožba zavrže.3.    Evropska komisija nosi 90 % svojih stroškov in 90 % stroškov, ki so jih pr

iglasi

le International Cadmium Association (ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd in James M Brown Ltd.4.    ICdA, Rockwood Pigments (UK) Ltd in James M Brown Ltd nosijo 10 % svojih stroškov in 10 % stroškov, ki jih je priglasila Komisija.