Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 27. marca 2007 - Manté proti Svetu

(Zadeva T-87/06)1

(Javni uslužbenci - Plačilo - Nadomestilo za nastanitev - Napoteni nacionalni izvedenec, ki je imenovan za uradnika - Odškodnina - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgija), (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, avocats)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Simm in I. Sulce, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe Svetovega OPI z dne 22. avgusta 2005, s katero je bila tožeči stranki - nekdanjemu napotenemu nacionalnemu strokovnjaku, ki je postal uradnik Evropskih skupnosti - zavrnjena dodelitev nadomestila za nastanitev in je bilo odrejeno njegovo vračilo, in, na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Svet Evropske unije poleg svojih stroškov nosi polovico stroškov T. Mantéja.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 19.