Language of document :

2006 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje Marc Vereecken prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-86/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Marc Vereecken (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Jaume ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovo skundą, priimtą kartu su Paskyrimų tarnybos atsisakymu įrašyti ieškovą į pareigūnų, paaukštintų priskiriant į A*9 lygį, sąrašą vykdant 2005 m. paaukštinimus, nes šis atsisakymas netiesiogiai išplaukia iš 2005 m. lapkričio 23 d. Nr. 85-2005 administracinio pranešimo, bei 2003 m. ir 2005 m. karjeros raidos ataskaitas.

Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes ir ypač ieškovo priskyrimas į A*9 lygį atgaline data nuo 2005 m. kovo 1 dienos.

Nepatenkinus pagrindinio reikalavimo,

-    Prašyti atsakovės pripažinti, kad ieškovas yra tinkamas būti paaukštintu priskiriant į A*9 lygį kito paaukštinimo metu;

-    Priteisti atlyginti ieškovo žalą, patirtą dėl to, kad jis nebuvo paaukštintas priskiriant į A*9 lygį nuo 2005 m. kovo 1 dienos.

-    Priteisti iš atsakovės atlyginti moralinę žalą, kurią ieškovas patyrė dėl to, kad nebuvo parengta 1997-1999 m. vertinimo ataskaita, o 1999-2001 m. vertinimo ataskaita bei 2003 m. ir 2004 m. karjeros raidos ataskaitos buvo parengtos pavėluotai.

Bet kuriuo atveju

-    Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas pateikia tris labai panašius į pirmą, trečią ir ketvirtą pagrindus to paties ieškovo pateiktus byloje F-17/061.

____________

1 - OL C 96, 2006 4 22, p. 39.