Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 3ης Αυγούστου 2006 - Manté κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-87/06)

Γλώσσα διαδικασίας: γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Βέλγιο) (Εκπρόσωποι: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Αρμόδιας για τους Διορισμούς Αρχής (ΑΔΑ) του Συμβουλίου της 22ας Αυγούστου 2005 να μην χορηγήσει στον προσφεύγοντα αποζημίωση πρώτης εγκατάστασης και να διατάξει την επιστροφή της,

να υποχρεώσει το καθού να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας, ποσό ίσο με τα ποσά της αποζημίωσης πρώτης εγκατάστασης που θα επιστραφούν μέχρι την ημέρα εκδόσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου, προσαυξημένο κατά το ισχύον τότε επιτόκιο,

να υποχρεώσει το καθού να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης,

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων-ενάγων ήλθε στις Βρυξέλλες το 2004 ως εθνικός εμπειρογνώμων αποσπασμένος στο Συμβούλιο και, εν συνεχεία, διορίστηκε υπάλληλος στο ίδιο κοινοτικό όργανο. Το Συμβούλιο, αφού του κατέβαλε αποζημίωση πρώτης εγκατάστασης, αποφάσισε ότι δεν τη δικαιούται και διέταξε την επιστροφή της.

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει τρεις λόγους, αντλούμενους:

ο πρώτος από προσβολή του δικαιώματός του στην καταβολή αποζημίωσης πρώτης εγκατάστασης, δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του παραρτήματος VII ΚΥΚ,

ο δεύτερος από παραβίαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως την οποία επιβάλλουν τα άρθρα 20, παράγραφος 2, και 90, παράγραφος 1, ΚΥΚ,

ο τρίτος από παραβίαση των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 85, παράγραφος 1, ΚΥΚ όσον αφορά την εκ μέρους της διοίκησης αξίωση για επιστροφή της αποζημίωσης πρώτης εγκατάστασης.

____________