Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 21. prosince 2006 - Pantalis v. Komise

(Věc F-88/06)1

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání sporu.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 44