Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 21. decembra rīkojums - Pantalis pret Komisiju

(lieta F-88/06)1

Tiesvedības valoda - grieķu

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 281, 18.11.2006., 44. lpp.