Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. gegužės 8 d.

Byla F‑84/06 TP

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Teisinė pagalba“

Dalykas: Prieš pareiškiant ieškinį Tarnautojų teisme L. Marcuccio pateiktas prašymas suteikti teisinę pagalbą remiantis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, mutatis mutandis taikomo Tarnautojų teismui iki jo Procedūros reglamento įsigaliojimo pagal 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalį, 94 straipsniu.

Sprendimas: Atmesti prašymą suteikti teisinę pagalbą.

Santrauka

Procesas – Nemokamos teisinės pagalbos prašymas – Skyrimo sąlygos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnio 2 dalisir 96 straipsnio 1 dalis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)