Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. července 2010 - Vereecken v. Komise

(Věc F-86/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 19.