Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 26. julija 2010 - Vereecken proti Komisiji

(Zadeva F-86/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 19.