Language of document :

Tožba, vložena 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Slovaška republika

(Zadeva C-683/20)

Jezik postopka: slovaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers, agenta)

Tožena stranka: Slovaška republika

Predlog

Ugotovi naj se, da je Slovaška republika s tem, da ni pripravila akcijskih načrtov in Komisiji ni poslala povzetkov akcijskih načrtov za 445 glavnih cestnih odsekov, kršila člen 8(2) in člen 10(2) Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa1 v povezavi s Prilogo VI k tej direktivi;

Ugotovi naj se, da je Slovaška republika s tem, da ni pripravila akcijskih načrtov in Komisiji ni poslala povzetkov akcijskih načrtov za 16 glavnih železniških odsekov, kršila člen 8(2) in člen 10(2) Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa v povezavi s Prilogo VI k tej direktivi;

Slovaški republiki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Slovaška republika bi morala na podlagi člena 8(2) Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa zagotoviti pripravo akcijskih načrtov za glavne cestne odseke (ceste, po katerih se pelje več kot tri milijone vozil na leto) in glavne železniške odseke (železnice, po katerih se pelje več kot 30.000 vlakovnih kompozicij na leto) na svojem ozemlju do 18. julija 2013. V skladu s členom 10(2) te direktive v povezavi z njeno prilogo VI bi morala Slovaška republika nato zagotoviti, da se povzetki akcijskih načrtov pošljejo Komisiji do 18. januarja 2014.

Slovaška republika ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 8(2) in 10(2) omenjene direktive v povezati s Prilogo VI k tej direktivi za 445 glavnih cestnih odsekov in 16 glavnih železniških odsekov, o katerih je prej obvestila Komisijo.

____________

1 UL 2002, L 189, str. 12.