Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalsko) dne 21. prosince 2020 – B v. O, P, OP, G, N

(Věc C-691/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Účastníci původního řízení

Žalobce: B

Žalované: O, P, OP, G, N

Předběžná otázka

Je skutečnost, že jsou z uplatnění režimu stanoveného v článku 334 Código de Trabalho [(zákoník práce)] vyňaty podniky usazené v jiném členském státě, a to na základě režimu stanoveného v čl. 481 odst. 2 Código das sociedades comerciais [(zákoník o obchodních společnostech)], v rozporu s unijním právem, konkrétně s článkem 18 SFEU?

____________