Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugal) op 21 december 2020 – B / O, P, OP, G, N

(Zaak C-691/20)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: B

Verwerende partijen: O, P, OP, G, N

Prejudiciële vraag

Staat het Unierecht, met name artikel 18 VWEU, eraan in de weg dat in een andere lidstaat gevestigde ondernemingen overeenkomstig de regeling van artikel 481, lid 2, van de Código das Sociedades Comerciais (wetboek vennootschapsrecht) worden uitgesloten van de toepassing van de regeling van artikel 334 van de Código do Trabalho (wetboek arbeidsrecht)?

____________