Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Penafiel – Juízo Trabalho (Portugal) den 21 december 2020 – B mot O, P, OP, G, N

(Mål C-691/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Parter i det nationella målet

Sökande: B

Svarande: O, P, OP, G, N

Tolkningsfråga

Strider det mot unionsrätten, särskilt artikel 18 FEUF, att med stöd av artikel 481.2 i bolagslagen inte tillämpa bestämmelserna i artikel 334 i lagen om arbete på företag med säte i en annan medlemsstat?

____________