Language of document :

Жалба, подадена на 16 декември 2020 г. от smart things solutions GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 15 октомври 2020 г. по дело T-48/19 — smart things solutions/EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things)

(Дело C-681/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: smart things solutions GmbH (представител: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

С определение от 24 март 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото и осъжда smart things solutions GmbH да понесе направените от него съдебни разноски.

____________