Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Hispaania) 23. juulil 2013 – Mario Vital Pérez versus Ayuntamiento de Oviedo

(kohtuasi C-416/13)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Mario Vital Pérez

Vastustaja: Ayuntamiento de Oviedo

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ1 , millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 2 lõikega 2, artikli 4 lõikega 1 ja artikli 6 lõike 1 punktiga c ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta2 artikli 21 lõikega 1 osas, milles need keelavad igasuguse diskrimineerimise vanuse alusel, on vastuolus see, kui liikmesriigi piirkondlikku seadust otseselt kohaldav kohalik omavalitsus kehtestab konkursiteates kohaliku politseiametnikuna tööle asumise vanuse ülempiiriks 30 eluaastat?

____________

1 EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.

2 ELT C 326, lk 391.