Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spania) la 23 iulie 2013 – Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Cauza C-416/13)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Părțile din procedura principală

Reclamant: Mario Vital Pérez

Pârâtă: Ayuntamiento de Oviedo

Întrebarea preliminară

Articolul 2 alineatul (2), articolul 4 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2000/78/CE1 a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, precum și articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene2 , în măsura în care interzic orice discriminare pe motive de vârstă, se opun stabilirii, în temeiul unui anunț de concurs municipal care aplică în mod expres o lege regională a unui stat membru, a unei vârste maxime de 30 de ani pentru accesul la un post de agent al poliției locale?

____________

1 JO L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.

2 JO 2000, C 364, p. 1.