Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo - Španělsko) – Mario Vital Pérez v. Ayuntamiento de Oviedo

(Věc C-416/13)1

„Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Listina základních práv Evropské unie – Článek 21 – Směrnice 2000/78/ES – Článek 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 – Diskriminace na základě věku – Vnitrostátní ustanovení – Podmínka přijetí příslušníků místní policie – Stanovení maximálního věku na 30 let – Odůvodnění“

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo

Účastníci původního řízení

Žalobce: Mario Vital Pérez

Žalovaná: Ayuntamiento de Oviedo

Výrok

Článek 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která maximální věk pro přijetí příslušníků místní policie stanoví na 30 let.

____________

1 Úř. věst. C 325, 9. 11. 2013.