Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice din 8 octombrie 2007 - Daskalakis/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-96/07)

Limba de procedură: engleza

Preşedintele Tribunalului a dispus radierea cauzei.

____________

1 -