Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 8. oktobra 2007 - Daskalakis proti Komisiji

(Zadeva F-96/07)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča za uslužbence je odredil izbris zadeve.

____________

1 -