Language of document :

2007 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Evraets prieš Komisiją

(Byla F-92/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Pascal Evraets (Lambusaras, Belgija), atstovaujamas advokato N. Lhoëst

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos (AIPN) sprendimą, kuriame skelbiamas į AST 4 lygį vykdant 2006 m. paaukštinimo procedūrą paaukštintų pareigūnų sąrašas tiek, kiek Komisija neatsižvelgė į ieškovo tinkamumą būti paaukštintam per 2006 m. paaukštinimo procedūrą, ir tiek, kiek ieškovo vardas nebuvo įtrauktas į paaukštintų pareigūnų sąrašą,

Esant būtinumui panaikinti 2007 m. birželio 6 d. eksplicitinius Komisijos sprendimus, atmetančius skundą, kurį ieškovai pateikė 2007 m. vasario 16 d., remdamiesi Pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - Tarnybos nuostatai) 90 straipsnio 2 dalimi

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, anksčiau buvęs laikinuoju tarnautoju ir, laimėjus vidaus konkursą, paskirtas AST 3 lygio pareigūnu nuo 2004 m. balandžio 16 d., buvo laikomas kaip neturinčiu teisės būti paaukštintu vykdant 2006 m. paaukštinimo procedūrą, nes jis neįrodė savo gebėjimų dirbti trečiąja kalba remiantis Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalimi.

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo tris pagrindus, iš kurių pirmasis susijęs su Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalies pažeidimu ir Tarnybos nuostatų 45 straipsnį įgyvendinančių bendrųjų nuostatų (toliau - BĮN) 10 straipsnio 5 dalies neteisėtumu. Ieškovas teigia, kad pagal Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalį, kurioje reikalaujama dveji metai tarnybos tam, kad būtų galima paaukštinti pareigūną, jis galėjo būti paaukštintas 2006 m. balandžio 16 d., t. y., prieš reikalavimo įrodyti gebėjimą dirbti trečia kalba įsigaliojimą. Tiesą pasakius, Tarnybos nuostatų XIII priedo 11 straipsnis numato, kad 45 straipsnio 2 dalis netaikoma paaukštinimams, įsigaliojusiems iki 2006 m. gegužės 1 dienos. Reikalaudama, kad ieškovas galėtų dirbti trečia kalba, ir remdamasi tuo, kad taikant BĮN 10 straipsnio 5 dalį, paaukštinimas nebūtų įsigaliojęs iki 2006 m. gegužės 1 d., Komisija pažeidė Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalį.

Antrasis pagrindas susijęs su nevienodu vertinimu ir Tarnybos nuostatų XIII priedo 11 straipsnio, pirma, bei, antra, su 2006 m. liepos 19 d. Komisijos priimtų Bendrųjų taisyklių, nustatančių Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo tvarką, 1 straipsnio 1 dalies neteisėtumu. Ieškovas būtent tvirtina, kad pareigūnams, priimtiems į darbą nuo 2004 m. balandžio 15 d. iki balandžio 30 d., buvo taikomos tos pačios nuostatos kaip ir iki 2004 m. balandžio 15 d., t. y., iki įsigaliojant Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 daliai, priimtiems pareigūnams. Todėl, jei tarp 2004 m. balandžio 15 d. ir 30 d. įdarbintiems pareigūnams taikytos griežtesnes paaukštinimo sąlygos nei iki 2004 m. balandžio 15 d. įdarbintiems pareigūnams, ir Tarnybos nuostatų XIII priedo 11 straipsnis ir Bendrųjų taisyklių 1 straipsnio 1 dalis yra diskriminuojančios. Be to, ieškovas pažymi, kad laikantis Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 3 dalies, trečios kalbos žinojimas nėra būtinas pirmajam pareigūnų, kurie buvo įdarbinti po 2004 m. gegužės 1 d., iki to buvę laikinaisiais tarnautojais, paaukštinimui. Tačiau neteisėta reikalauti trečios kalbos žinojimo iš pareigūnų, kurie, kaip ieškovas, buvo paskirti iki minėtos datos.

Trečiasis pagrindas susijęs su gero administravimo, veiksmingumo ir teisinių lūkesčių principų pažeidimu. Ieškovas būtent tvirtina, kad įgyvendinant Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalį, Komisija neparodė būtino atidumo ir nepateisino pareigūnų, tinkamų paaukštinti pagal 2006 m. paaukštinimo procedūrą, teisėtų lūkesčių. Ypač Komisija nesugebėjo priimti atitinkamų laikinųjų nuostatų ir laiku imtis priemonių, reikalingų, kad ieškovas galėtų išmokti trečiąją kalbą, ir tuo būdu būtų tinkamas paaukštinimui.

____________