Language of document :

2007. szeptember 17-én benyújtott kereset - Acosta Iborra és társai kontra Bizottság

(F-93/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Hollandia) és társai (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a 2006. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listáját közzétevő határozatát abban a részében, amelyben a Bizottság nem vette figyelembe a felperesek előléptethetőségét a 2006. évi előléptetési időszakban, és nevük nem szerepel az előléptetett tisztviselők listáján;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a felpereseknek az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (személyzeti szabályzat) 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2007. február 16-án benyújtott panaszát kifejezetten elutasító, 2007. június 6-i bizottsági határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek által felhozott jogalapok nagyon hasonlóak az F-92/07. sz. ügyben előadottakhoz, amelynek közleménye az Európai Unió Hivatalos Lapjának ugyanezen számában kerül közzétételre.

____________