Language of document :

Acțiune introdusă la 17 septembrie 2007 - Acosta Iborra și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-93/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Țările de Jos) și alții (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamanților

anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) prin care se publică lista funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de promovare 2006, întrucât Comisia nu a ținut cont de eligibilitatea reclamanților la promovare pentru exercițiul de promovare 2006 și întrucât numele acestora nu figurează pe lista funcționarilor promovați;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor explicite ale Comisiei din 6 iunie 2007 de respingere a reclamației introduse de reclamanți la 16 februarie 2007 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Comunităților Europene (Statutul funcționarilor);

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanții invocă motive foarte similare celor invocate în cauza F-92/07, al cărei aviz este publicat în prezentul număr al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

____________