Language of document :

2007. szeptember 21-én benyújtott kereset - Rebizant és társai kontra Bizottság

(F-94/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jean Rebizant (Karlsruhe, Németország) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a Kutatás és a Közös Kutatóközpont (KKK) költségvetési előirányzatok és a működési költségvetési előirányzat hatálya alá tartozó tisztviselőkre alkalmazandó, az AD 13 besorolási fokozatba való előléptetéshez szükséges küszöbök megállapításáról szóló határozat jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatát, hogy a 2006. évi előléptetési időszakban a felpereseket nem lépteti elő az AD 13 besorolási fokozatba;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztására a felperesek a következő jogalapokra hivatkoznak:

-    az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (személyzeti szabályzat) 5. cikke (5) bekezdésének megsértése;

-    a személyzeti szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének, valamint XIII. melléklete 9. cikkének megsértése;

-    az egyenlő bánásmód elvének megsértése.

A felperesek előadják, hogy a Bizottság azáltal, hogy a Kutatás, valamint a KKK költségvetési előirányzatának hatálya alá tartozó tisztviselők vonatkozásában 98,5 pontban állapította meg az AD 13 besorolási fokozatba való előléptethetőséghez szükséges küszöböt, nem vette figyelembe egyrészről azon álláshelyeket, amelyek a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 9. cikke értelmében ténylegesen betöltetlenek voltak a Kutatási Főigazgatóságon és a KKK Főigazgatóságon, másrészről pedig figyelmen kívül hagyta az e költségvetési előirányzatok hatálya alá tartozó tisztviselők sajátos helyzetét is.

A felperesek azt állítják, hogy a Bizottság ezáltal nem vette figyelembe az általános költségvetés kutatási előirányzatából díjazott tisztviselők előléptetési eljárására vonatkozó szabályokról szóló, 2005. július 20-i határozatát, amely a különböző költségvetési előirányzatok hatálya alá tartozó tisztviselők közötti egyenlő bánásmód elvét biztosító szabályokat állapít meg.

____________