Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2008 - Beatriz Acosta Iborra şi alţii/Comisia

(Cauza F-93/07)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Promovare - Exerciţiul de promovare 2006 - Capacitatea de a lucra într-o a treia limbă)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Ţările de Jos), și nouă alţi funcţionari ai Comisiei, (reprezentanţi: N. Lhoëst, ulterior N. Lhoëst şi S. Fernández Menéndez, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser şi G. Berscheid, agenţi)

Intervenient: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: I. Šulce şi M. Simm, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei de a nu promova reclamanţii în lipsa unei dovezi a capacităţii acestora de a lucra într-o a treia limbă, în cadrul exerciţiului de promovare 2006.

Dispozitivul

Anulează deciziile de a nu promova în cadrul exerciţiului de promovare 2006 doamna Acosta Iborra și nouă alţi funcţionari ai Comisiei Comunităţilor Europene ale căror nume figurează în anexa la prezenta hotărâre.

Obligă Comisia Comunităţilor Europene la plata propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamanţi.

Consiliul Uniunii Europene își suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 283, 24.11.2007, p. 44.