Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2008 - Beatriz Acosta Iborra a i./Komisia

(vec F-93/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2006 - Schopnosť pracovať v treťom jazyku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Holandsko) a deväť ďalších úradníkov Komisie (v zastúpení: N. Lhoëst, neskôr N. Lhoëst a S. Fernández Menéndez, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník: Rada Európskej únie (v zastúpení: I. Šulce a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušiť rozhodnutie o nepovýšení žalobcov v rámci povyšovania za rok 2006, pretože nepreukázali svoju schopnosť pracovať v treťom jazyku

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia o nepovýšení pani Iborrovej a deviatich ďalších úradníkov Komisie Európskych spoločenstiev, ktorých mená sú uvedené v prílohe tohto rozsudku, v rámci povyšovania za rok 2006 sa zrušujú.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné tvory konania, ako aj trovy konania žalobcov.

3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné tvory konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007, s. 44.