Language of document :

Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 - Beatriz Acosta Iborra m.fl. mot kommissionen

(Mål F-93/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2006 - Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Beatriz Acosta Iborra, (Alkmaar, Nederländerna), och nio andra tjänstemän vid kommissionen (ombud: advokaten N. Lhoëst, därefter advokaterna N. Lhoëst och S. Fernández Menéndez)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Part som har intervenerat: Europeiska unionens råd (ombud: I. Šulce och M. Simm)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökandena i samband med befordringsförfarandet 2006 på grund av att de inte visat sin förmåga att arbeta på ett tredje språk

Domslut

Besluten att i samband med befordringsförfarandet 2006 inte befordra Beatriz Acosta Iborra och nio andra tjänstemän vid Europeiska gemenskapernas kommission, vars namn finns upptagna i en bilaga till denna dom, ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sin rättegångskostnad samt sökandenas rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 283, 24.11.07, s. 44.