Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Evraets/Komisija

(lieta F-92/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2006. gada paaugstināšana amatā - Spējas strādāt trešajā valodā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pascal Evraets, Lambusard (Beļģija) (pārstāvji - N. Lhoëst, vēlāk N. Lhoëst un S. Fernández Menéndez, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Persona, kas iestājusies lietā: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - I. Šulce un M. Simm)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu 2006. gada amatā paaugstināšanas kārtā nepaaugstināt prasītāju AST 4 pakāpē, jo viņš nav pierādījis spējas strādāt trešajā valodā

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu nepaaugstināt Evraets amatā 2006. gada amatā paaugstināšanas kārtā;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus un atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 283, 24.11.2007., 44. lpp.