Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 - Evraets / Commissie

(Zaak F-92/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2006 - Vermogen om in derde taal te werken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pascal Evraets (Lambusart, België) (vertegenwoordigers: N. Lhoëst, vervolgens N. Lhoëst en S. Fernández Menéndez, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Interveniënt: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Šulce en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AST 4 te bevorderen, omdat hij niet heeft aangetoond in een derde taal te kunnen werken

Dictum

Het besluit om Evraets in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet te bevorderen wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten en de kosten van verzoeker dragen.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 283 van 24.11.2007 blz. 44.