Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

Tarnautojų Teismo (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑93/07

Beatriz Acosta Iborra ir kt.

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Gebėjimas dirbti trečiąja kalba“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo B. Acosta Iborra ir kiti 9 Komisijos pareigūnai prašo Tarnautojų teismo, be kita ko, panaikinti sprendimus nepaaukštinti jų pareigų per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Panaikinti sprendimus nepaaukštinti B. Acosta Iborra ir kitų 9 Komisijos pareigūnų pareigų per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą. Komisija padengia savo ir ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Europos Sąjungos Taryba, įstojusi į bylą palaikyti Komisijos reikalavimų, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ginčijamo akto nepateikimas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 3–6 dalys)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Sąlygos – Gebėjimo dirbti trečiąja kalba įrodymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalis; III priedo 7 straipsnis ir XIII priedo 11 straipsnis)

1.      Kai teismo kancleris, priešingai, nei numatyta Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 6 dalyje, nepaprašė ieškovo, kuris prie ieškinio nepridėjo ginčijamo sprendimo, pašalinti šio trūkumo, Bendrijos teismas negali atimti iš jo tokios galimybės pašalinti trūkumus, pripažindamas ieškinį nepriimtinu dėl Procedūros reglamento 44 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų sąlygų nesilaikymo.

(žr. 18 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. lapkričio 5 d. Sprendimo Avanzata ir kt. prieš Komisiją, F‑48/06, dar nepaskelbto Rinkinyje, 49 ir 50 punktai.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalies redakcija, įtvirtinta priėmus Reglamentą Nr. 73/2004, iš dalies keičiantį Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, kurioje numatyta pareigūno pareiga įrodyti savo gebėjimą dirbti trečiąja kalba iki pirmo pareigų paaukštinimo, taikoma tik įsigaliojus Bendrosioms įgyvendinimo nuostatoms, priimtoms bendru institucijų sutarimu.

Iš tiesų, kadangi pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 11 straipsnį teisės aktų leidėjas bet kokiu atveju nusprendė netaikyti šių nuostatų pareigų paaukštinimui, vykdomam iki 2006 m. gegužės 1 d., 45 straipsnio 2 dalis negali būti taikoma prieš įsigaliojant šioms Bendrosioms įgyvendinimo nuostatoms, laikantis teisės aktų leidėjo nustatytų sąlygų, t. y. reikalavimo užtikrinti, kad ši pareiga būtų vienodai taikoma įvairiose institucijose ir kad ši nauja Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtinta pareiga būtų susieta su galimybe pareigūnams mokytis trečiosios kalbos. Taigi institucija negali taikyti šio Pareigūnų tarnybos nuostatų straipsnio pagal savo pačios nustatytą tvarką.

(žr. 33–36 punktus)