Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

11 decembrie 2008

Cauza F‑93/07

Beatriz Acosta Iborra și alții

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2006 – Capacitatea de a lucra într‑o a treia limbă”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Acosta Iborra și alți nouă funcționari ai Comisiei solicită Tribunalului în special anularea deciziilor de a nu îi promova în cadrul exercițiului de promovare 2006

Decizia: Anulează deciziile de a nu promova, în cadrul exercițiului de promovare 2006, reclamanta și pe alți nouă funcționari ai Comisiei Comunităților Europene. Obligă Comisia Comunităților Europene la plata propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamanți. Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Procedură – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Neprezentarea actului atacat

[Statutul Curții de Justiție, art. 2; Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 44 alin. (3)-(6)]

2.      Funcționari – Promovare – Condiții – Demonstrarea capacității de a lucra în a treia limbă

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (2); anexa III, art. 7, și anexa XIII, art. 11]

1.      În cazul în care, contrar articolului 44 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, grefierul nu a solicitat reclamantului care nu a anexat decizia în litigiu la cererea introductivă, să îndrepte această neregularitate, instanța comunitară nu îl poate priva de o astfel de posibilitate de îndreptare a neregularității declarând inadmisibilă acțiunea pentru nerespectarea condițiilor din articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul de procedură menționat.

(a se vedea punctul 18)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 5 noiembrie 2008, Avanzata și alții/Comisia, F‑48/06, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 49 și 50

2.      Articolul 45 alineatul (2) din statut, în versiunea ulterioară Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a regimului aplicabil celorlalți agenți, care prevede obligația funcționarului de a demonstra anterior primei promovări capacitatea de a lucra într‑o a treia limbă, nu este aplicabil decât de la intrarea în vigoare a Dispozițiilor comune de aplicare, adoptate de comun acord de instituții.

Astfel, întrucât, în orice ipoteză, potrivit articolului 11 din anexa XIII la statut, legiuitorul a exclus aplicarea acestuia în cazul promovărilor care au intrat în vigoare anterior datei de 1 mai 2006, articolul 45 alineatul (2) nu poate fi aplicat anterior intrării în vigoare a Dispozițiilor comune de aplicare menționate în condițiile impuse de legiuitor, respectiv cu garantarea unei aplicări uniforme în diferitele instituții și corelarea acestei noi obligații statutare cu posibilitatea funcționarilor de a avea acces la formare într‑o a treia limbă. Astfel, o instituție nu poate aplica acest articol din statut potrivit normelor de aplicare stabilite numai de instituția respectivă.

(a se vedea punctele 33-36)