Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2008. december 11.

F‑92/07. sz. ügy

Pascal Evraets

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben P. Evraets többek között a 2006. évi előléptetési időszakban való előléptetését mellőző határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2006. évi előléptetési időszakban a felperes előléptetését mellőző határozatot. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére. Az Európai Unió Tanácsa, a Bizottság támogatása érdekében beavatkozó fél, maga viseli a saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A megtámadott jogi aktus benyújtásának hiánya

(A Bíróság alapokmánya, 21. cikk; az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 44. cikk, 3–6. §)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – Feltételek – A harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség bizonyítása

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk, (2) bekezdés; III. melléklet, 7. cikk, és XIII. melléklet, 11. cikk)

1.      Amennyiben a hivatalvezető az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 44. cikke 6. §‑ával ellentétesen a vitatott határozatot a keresetleveléhez nem mellékelő felperest nem hívta fel arra, hogy pótolja a hiányt, a közösségi bíróság nem zárhatja ki az ilyen hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy az említett eljárási szabályzat 44. cikke 4. §‑ában meghatározott feltételek nemteljesítése miatt a keresetet elfogadhatatlannak nyilvánítja.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑48/06. sz., Avanzata és társai kontra Bizottság ügyben 2008. november 5‑én hozott ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 49. és 50. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat 45. cikke (2) bekezdésének a személyzeti szabályzat, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 723/2004 rendeletből következő szövege, amely szerint a tisztviselőtől a felvétele utáni első előléptetést megelőzően megkövetelhetik, hogy bizonyítsa, képes a harmadik nyelven történő munkavégzésre, csak az intézmények közös megegyezésével elfogadott közös végrehajtási rendelkezések hatálybalépésétől alkalmazandó.

Mivel ugyanis a jogalkotó a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 11. cikke szerint minden esetben kizárta a szabályzatnak a 2006. május 1‑je előtt hatályba lépő előléptetésekre való alkalmazását, a 45. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható az említett közös végrehajtási rendelkezéseknek a jogalkotó által megkövetelt következő feltételek mellett történő hatálybalépése előtt: a különböző intézményekben való egységes alkalmazás biztosítása, valamint a személyzeti szabályzatban szereplő ezen új kötelezettségnek ahhoz a lehetőséghez való kapcsolása, hogy a tisztviselők harmadik nyelvre vonatkozó képzésen vegyenek részt. Következésképpen az intézmény nem alkalmazhatja a személyzeti szabályzat e cikkét a kizárólag saját maga által meghatározott feltételek mellett.

(lásd a 35–38. pontot)