Language of document :

A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2021. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. kontra Bank Handlowy w Warszawie S. A.

(C-64/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Alperes: Bank Handlowy w Warszawie S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv1 7. cikke (1) bekezdése b) pontját, e rendelkezés szövegére és céljára tekintettel úgy kell-e értelmezni, hogy az az önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynök részére korlátlan jogot biztosít a jutalékra az ügynöki szerződés időtartama alatt az olyan harmadik személlyel kötött szerződés alapján, akit korábban ő ugyanolyan ügyletre mint vevőt szerzett meg, vagy ez a jog a szerződésben kizárható?

____________

1 HL 1986. L 382., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 177. o.