Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 2. februarja 2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.

(Zadeva C-64/21)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Druga stranka v postopku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(1)(b) Direktive Sveta 86/653/EGS z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih1 ob upoštevanju njegovega besedila in namena razlagati tako, da je z njim samozaposlenemu trgovskemu zastopniku priznana brezpogojna pravica do provizije za pogodbo, ki je bila med trajanjem pogodbe o trgovskem zastopanju sklenjena s tretjo osebo, ki jo je zastopnik že prej v zvezi s podobnim poslom pridobil kot stranko, ali pa je to pravico mogoče s pogodbo izključiti?

____________

1 UL 1986, L 382, str. 17, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 177.