Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 2 februarie 2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(Cauza C-62/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă-reclamantă: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Intimați-pârâți: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Întrebările preliminare

Împrejurarea, reglementată la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/20091 și la articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/10012 , că o cerere de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii Europene, pentru neutilizarea acesteia, poate fi formulată de către orice persoană fizică sau juridică, precum și de către orice grup de interes care are capacitatea de a sta în justiție, determină invaliditatea unui acord contractual prin care un terț se angajează față de titularul unei mărci a Uniunii Europene să nu introducă nicio cerere de decădere la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală?

Împrejurarea, reglementată la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, că o cerere de decădere din drepturile conferite de o marcă a Uniunii Europene, pentru neutilizarea acesteia, poate fi formulată de către orice persoană fizică sau juridică, precum și de către orice grup de interes care are capacitatea de a sta în justiție, are ca efect faptul că, în procedura de decădere de pe rolul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, nu trebuie să se țină seama de o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru care obligă pârâtul să își retragă cererea de decădere pentru neutilizare, introdusă de el însuși sau de o persoană mandatată de el?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată) (JO 2009, L 78, p. 1).

2     Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (text codificat) (JO 2017, L 154, p. 1).