Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2021 – Arnautu v. Parlament

(Věc T-740/20)1

„Institucionální právo – Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu – Příspěvek na parlamentní asistenci – Vrácení neoprávněně vyplacených částek – Námitka protiprávnosti – Právo na obhajobu – Nesprávné posouzení skutkového stavu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marie Christine Arnautu (Paříž, Francie) (zástupce: F. Wagner, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: N. Görlitz, T. Lazian a M. Ecker, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a směřující ke zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Parlamentu ze dne 21. září 2020, kterým se žalobkyni nařizuje vrácení částky 87 203,46 eur neoprávněně vyplacené na parlamentní asistenci, jakož i příslušného oznámení o dluhu ze dne 22. října 2020.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Marie-Christine Arnautu ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

____________

1 Úř. věst. C 44, 8.2.2021.