Language of document :

Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Arnautu versus parlament

(kohtuasi T-740/20)1

(Institutsiooniline õigus – Parlamendiliikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri – Parlamendiliikmete assistentide hüvitised – Alusetult makstud summade sissenõudmine – Õigusvastasuse vastuväide – Kaitseõigused – Hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marie Christine Arnautu (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat F. Wagner)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: N. Görlitz, T. Lazian ja M. Ecker)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks parlamendi peasekretäri 16. septembri 2019. aasta otsus, mis käsitleb hagejalt parlamendiliikme assisteerimise kuludeks alusetult välja makstud 87 203,46 euro sissenõudmist, ja teiseks sellega seotud 22. oktoobri 2020. aasta võlateade.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Marie-Christine Arnautu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

1 ELT C 44, 8.2.2021.