Language of document :

Arrest van het Gerecht van 14 juli 2021 – Arnautu/Parlement

(Zaak T-740/20)1

(„Institutioneel recht – Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement – Vergoeding voor parlementaire assistentie – Terugvordering van ten onrechte overgemaakte bedragen – Exceptie van onwettigheid – Rechten van de verdediging – Beoordelingsfout”)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marie-Christine Arnautu (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: F. Wagner, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: N. Görlitz, T. Lazian en M. Ecker, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 TFUE tot nietigverklaring van ten eerste het besluit van de secretaris-generaal van het Parlement van 21 september 2020 betreffende de terugvordering van verzoekster van een bedrag van 87 203,46 EUR dat ten onrechte is betaald als vergoeding voor parlementaire assistentie, en ten tweede de desbetreffende debetnota van 22 oktober 2020.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Marie-Christine Arnautu zal naast haar eigen kosten ook die van het Europees Parlement dragen.

____________

1     PB C 44 van 8.2.2021.