Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2021 – Arnautu/Parlamentul

(Cauza T-740/20)1

(„Drept instituțional – Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlament – Indemnizație de asistență parlamentară – Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit – Excepție de nelegalitate – Dreptul la apărare – Eroare de apreciere”)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Marie-Christine Arnautu (Paris, Franța) (reprezentant: F. Wagner, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: N. Görlitz, T. Lazian și M. Ecker, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită, în primul rând, anularea deciziei Secretarului General al Parlamentului din 21 septembrie 2020 privind recuperarea de la reclamantă a sumei de 87 203,46 euro plătite în mod necuvenit cu titlu de asistență parlamentară și, în al doilea rând, a notei de debit aferente acesteia din 22 octombrie 2020.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Marie-Christine Arnautu suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European.

____________

1     JO C 44, 8.2.2021.