Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Avskrivning av de förenade målen T-306/01 och T-315/011

(Rättegångsspråk: svenska och engelska)

Genom beslut av den 9 oktober 2003 har ordföranden på andra avdelningen i utökad sammansättning vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av Abdirisak Aden och Abdi Abdulaziz Ali på listan över sökanden i de förenade målen T-306/01 och T-315/01, Abdirisak Aden m.fl. mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission.

____________

1 - EGT C 44, 16.2.2002 och C 56, 2.3.2003.