Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 21.9.2005 - Yusuf ja Al Barakaat International Foundation v. neuvosto ja komissio

(Asia T-306/01)1

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Osama bin Ladeniin, al-Qaida-verkostoon ja Talebaniin yhteydessä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet - Yhteisön toimivalta - Varojen jäädyttäminen - Perusoikeudet - Jus cogens - Tuomioistuinvalvonta - Kumoamiskanne)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Asianosaiset

Kantajat: Ahmed Ali Yusuf (Spånga, Ruotsi) ja Al Barakaat International Foundation (edustajat: asianajajat L. Silbersky ja T. Olsson)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet): M. Vitsentzatos, I. Rådestad, E. Karlsson ja M. Bishop) ja Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet) A. Van Solinge, J. Enegren ja C. Brown

Väliintulija joka tukee vastaajan vaatimuksia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: aluksi J. Collins, sittemmin R. Caudwell, avustajanaan barrister S. Moore)

Oikeudenkäynnin kohde

Alun perin yhtäältä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta 6 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 (EYVL L 67, s. 1) ja toisaalta asetuksen N:o 467/2001 muuttamisesta neljännen kerran 12 päivänä marraskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2199/2001 (EYVL L 295, s. 16) kumoamista koskeva vaatimus ja sittemmin tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä asetuksen N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (EYVL L 139, s. 9) kumoamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Lausunnon antaminen Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta 6 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 ja asetuksen N:o 467/2001 muuttamisesta neljännen kerran 12 päivänä marraskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2199/2001 kumoamista koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Kanne hylätään siltä osin kuin se kohdistuu tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä asetuksen N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 881/2002.

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan neuvoston oikeudenkäyntikulut ja komissiolle ennen 10.7.2002 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, viimeksi mainittu 11.7.2002 jälkeiseltä ajalta.

____________

1 -

2 - EUVL C 44, 16.2.2002.